Connect with us

港聞

【Emily】余慧明獄中讀卡繆《正義者》

發佈於

【明報專訊】已解散嘅醫管局員工陣線,前主席余慧明(Winnie)因為民主派「35+初選案」還押。立法會前議員邵家臻日前去探訪Winnie,形容佢「一切都沒有變」,氣色依然很好、雙眼有神、說話乾淨利落,最近喺獄中閱讀法國作家卡繆嘅劇作《正義者》,仲舉起手指公大讚呢本書。