Connect with us

港聞

【Emily】港4年停煙花 澳門國慶續上演

發佈於

【明報專訊】聽日係國慶,香港連續4年取消國慶煙花匯演,仲維持緊公眾地方4人「限聚令」。至於彼鄰嘅澳門,喺今年6月中新冠疫情爆發後已社區清零多時,今年都會繼續辦國慶煙花表演,聽晚9點會喺旅遊塔對開海面放煙花約15分鐘,分成4個篇章,主題分別係「祖國萬歲」、「鎏金歲月」、「同心致遠」同「共築中國夢」,澳門市民出示綠色「澳門健康碼」,就可以到指定區域睇煙花。