Connect with us

港聞

【Emily】田二少批中電燃料費資助複雜又難搶

發佈於

【明報專訊】中電今年推出「中電燃料費資助計劃」,為有需要家庭提供一筆過燃料費補貼。立法會新界西北議員田北辰噚日喺facebook發文,話收到唔少市民反映計劃「爭崩頭」,佢批評中電將申請名額分畀唔同議員同機構,安排複雜,市民又要四處「搶位」,建議中電統一登記。佢又質疑資助係「杯水車薪」,期望政府長遠補貼高過通脹嘅電費加幅,減輕市民負擔。

今次資助計劃撥款1億元,為中電供電範圍內共10萬戶合資格家庭資助600元,並向5萬個劏房戶派發補貼1000元。田二少指出雖然計劃原意好,但每個立法會議員只獲中電分配200個有需要家庭同50個劏房戶配額,相信仍有好多配額分咗畀其他機構,結果導致市民要周圍「搶位」登記。佢認為中電應該統一登記審批,超出名額就抽籤決定,確保公平。

另臨近復活節,田二少恢復喺地區辦製作復活蛋工作坊,佢話活動期間,就有街坊反映電費問題。

繼續閱讀
贊助商