Connect with us

港聞

【Emily】民建聯辦「地區治理課程」 話無關區選

發佈於

【明報專訊】民建聯即將喺黨內舉辦「地區治理研習課程」,民青局長麥美娟等官員負責講課。民建聯副主席周浩鼎話,課程同可能年底舉行嘅區議會選舉無關,又話參加者大部分係社區幹事同分區會成員,參與緊地區治理,未來亦可能投入18區「關愛隊」服務,期望課程可以加強佢哋同官員嘅溝通協作,培育地區治理人才。

今次課程有130個民建聯成員參加,分14個單元,除咗麥美娟,房屋署長、運輸署長、社署署長、衛生署長、食環署長、18區民政專員講課,中電企業發展總裁莊偉茵亦係分享嘉賓。

高官講課 參加者或入關愛隊

今次課程內容亦會涉獵應對傳媒嘅技巧、撰寫倡議書嘅訓練等。周浩鼎話課程預計夏季結束,期望地區人士喺課程期間可以同官員溝通互動,了解執行政策嘅局限同挑戰,更有效服務市民。

繼續閱讀
贊助商