Connect with us

港聞

【Emily】房協75周年活動 黃偉綸sell人工島北都

發佈於

【明報專訊】為增加土地及房屋供應,政府推出交椅洲人工島及北部都會區計劃,但兩個項目均引發爭議,環團認為大規模填海會影響海洋生態,北都嘅基建設施會影響漁塘及濕地。副財政司長黃偉綸噚日早上出席房協成立75周年國際研討會致辭時,乘機為兩項目推銷,話喺現有技術下,政府會盡力確保填海工程對生態和環境嘅影響維持喺低水平,又話呢兩個項目可畀政府更大動力向可持續發展和宜居嘅目標進發。

何永賢盼房協齊建宜居社會

黃偉綸話,交椅洲人工島項目將於2025年開展首階段填海工程,預料最快3年後可完成土地平整、道路等基建,市民於2033年就可以喺人工島生活同工作;至於北都,佢話部分土地將會支援創科發展,料可提供嘅總樓面面積等同16.5個白石角科學園,可進一步推動港深合作和大灣區創科發展。

房屋局長何永賢同日傍晚出席房協75年慶祝酒會,佢話解決「住」嘅問題係政府重中之重,需開拓創新,因此政府以多管齊下策略,例如簡約公屋、輪候公屋時間封頂、縮短造地程序等,增加房屋供應,提升人均居住面積,增強市民嘅幸福感。局長話過去75年房協為香港作出嘅貢獻有目共睹,盼房協同政府繼續並肩,一齊創建宜居社會。

相關字詞﹕北部都會區 交椅洲人工島 房協