Connect with us

港聞

【Emily】港府在穗設自助機 可辦50港服務

發佈於

【明報專訊】創科及工業局噚日公布喺廣州珠江新城嘅政務服務中心設置首部香港「跨境通辦」自助服務機,身在內地嘅市民可以用呢部機申辦50多項香港政務服務,包括常用嘅個人證明文件及人才入境申請、稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、福利及教育、醫療健康、出入境檢查及緊急求助等,市民輸入資料、掃描文件同列印結果就可申辦服務。

其實政府2021年已經接受廣東省政府嘅邀請,一齊開展大灣區政務服務「跨境通辦」嘅工作。局方發言人話衷心感謝廣東省政務服務數據管理局大力支持,同政務服務中心全力配合,局方會繼續同廣東省政數局探討喺大灣區設置更多自助服務機。

另外,服務機旁邊亦有「智方便」自助登記站,畀市民辦理登記或升級手續。兩部自助機嘅服務時間都係周一至周五上午9點至中午、下午1點至5點。

繼續閱讀
贊助商