Connect with us

港聞

【Emily】港運會啦啦隊先獻技 深水埗隊舞動「電腦」

發佈於

【明報專訊】第9屆全港運動會18區誓師暨啦啦隊大賽噚日喺西營盤中山紀念公園體育館舉行,活動上18區代表誓師,啦啦隊先獻技打氣,並爭逐「最佳表現獎」、「最具地區特色獎」及「最具人氣獎」。部分表演隊伍手持道具,展現地區特色,例如深水埗區嘅啦啦隊表演期間舞動電腦同平板電腦道具、屯門區啦啦隊就喺表演結束時拎住當區地標相片。

港運會於4月至6月舉行,設有8個比賽項目。文化體育及旅遊局長楊潤雄喺活動致辭時話,政府致力推動體育發展,積極喺社區推廣「愛體育」嘅文化,而港運會將會舉行過千場精彩嘅體育賽事同多項社區參與項目,呼籲市民踴躍參加同支持。

繼續閱讀
贊助商